Revista profesionale ligjore "Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë"

Revista profesionale ligjore, "Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë", nr.1(18), mars 2008 i është dedikuar në mënyrë të vecantë cështjeve të ligjit e të drejtësisë ...

 

 

"Monitorimi i vendimeve të gjykatave të rretheve gjyqësore Tiranë, Shkodër dhe Vlorë për vitet 2001-2003, në çështjet që lidhen me trafikimin e qenieve njerëzore

Who are we?

The Center for Legal Civic Initiatives (CLCI)  is an Albanian non-for-profit organization, with the head office in Tirana, established in November of 1997. From 2001, a branch of the center functions even in the city of Shkodra.

The Center for Legal Civic Initiatives (CLCI)  operates as a legal and psycho-social service center for the violated and poor women. All services are provided for FREE.

Vision of the CLCI:
"Lawfulness is instrumental for women development"

Mission of CLCI :
"Building the women access in the legal and justice system through:

 • Offering legal service, accompanied by free psycho-social support for the poor and/or violated women and girls.
 • Participation in drafting of laws and of state policies, based on gender equality.
 • Intermediation for democratization and improvement of the justice system through studies, monitoring, and generalizations of the best legal practices.

CLCI Structure:

 • Board of Directors
 • Executive Director
 • Sector of mediation for improving legislation and proper functioning of the justice bodies.
 • The Legal Service Sector
 • The Psycho-Social Sector
 • The Project Writing and Management Sector
 • The Legal Aid Sector for the non-for-profit organizations (this sector has temporarily functioned in the period 2001-2003).

Expertise: the CLCI  offers a qualified expertise in several directions:

 • in the field of civil justice, and in the criminal field.
 • in gender dependency as a lawfulness element.
 • in preventing the fight against family violence.
 • in group and family psycho-social counseling.
 • expertise through studies and monitoring of legislation and policies for equal opportunities.
 • the CLCI  staff offers legal education for the public and training related to the legislation understanding and implementation.

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,
Adresa: Rr "Vaso Pasha" Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.
P.O BOX 1549 - Tel 00355 4 2 259 795 - Fax 00355 4 2 241 914

Mesothelioma Attorney
Numri i vizitorëve nga 17 Prill 2009