Revista profesionale ligjore "Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë"

Revista profesionale ligjore, "Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë", nr.1(18), mars 2008 i është dedikuar në mënyrë të vecantë cështjeve të ligjit e të drejtësisë ...

 

 

"Monitorimi i vendimeve të gjykatave të rretheve gjyqësore Tiranë, Shkodër dhe Vlorë për vitet 2001-2003, në çështjet që lidhen me trafikimin e qenieve njerëzore
DEKLARATA

 

2005
15.04.2005

Deklaratë e Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare

 

2004
29.04.2004

Qeveria shqiptare, shoqeria civile dhe familja duhet te marre masa urgjente per te parandaluar rastet e vetevrasjes se femijeve

Qendra Avokatore per Grate i kerkon qeverise shqiptare te jete me transparente per masat e vazhdueshme qe ajo ndermerr per mbrojtjen e te drejtave kushtetuese

Rekomandime per permiresimin e ligjit ? Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore?

Qendrës Avokatore për gratë, tani Qendra per nisma ligjore qytetare

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,
Adresa: Rr "Vaso Pasha" Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.
P.O BOX 1549 - Tel 00355 4 2 259 795 - Fax 00355 4 2 241 914

Mesothelioma Attorney
Numri i vizitorëve nga 17 Prill 2009