Revista profesionale ligjore "Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë"

Revista profesionale ligjore, "Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë", nr.1(18), mars 2008 i është dedikuar në mënyrë të vecantë cështjeve të ligjit e të drejtësisë ...

 

 

"Monitorimi i vendimeve të gjykatave të rretheve gjyqësore Tiranë, Shkodër dhe Vlorë për vitet 2001-2003, në çështjet që lidhen me trafikimin e qenieve njerëzore

 

AKTIVITETE

 

"Monitorimi i Projektligjeve nga Shoqeria Civile ne kendveshtrimin gjinor"
 

Fituar nga QAG
Financuar nga Fondacioni Soros (OSFA)

 

Ne zbatim dhe me qellim realizimin e plote te projektit (Monitorimin e Projektligjeve), fituar nga Qendra Avokatore per Grate, financuar nga Fondacioni Soros, qendra jone ka zhvilluar disa aktivitete sidhe ka ndermarre disa nisma ne bashkepunim dhe me organizata te tjera jofitimprurese, per te mundesuar objektivat qe permban ky projekt.

Se pari, kemi organizuar tryeza te rrumbullakta me organizata te ndryshme ne forme diskutimesh, sugjerimesh dhe propozime rreth projekt ligjeve qe ndodhen ne parlament per miratim.
Kemi mbajtur kontakte te rregullta me Kuvendin e Shqiperise per informacion ne njohjen e plote te projekt ligjeve ne shqyrtim.
Mbi materialet e siguruara nga qendra jone, eshte punuar nga nje staf shume profesional juristesh, te cilet kane evidentuar, ne lidhje me keto projekte, kritikat, sugjerimet dhe kane bere propozimet e tyre konkrete, mbeshtetur ne kendveshtrimin gjinor.

Relacionet dhe propozimet tona ia kemi bere prezent ne menyre te vazhdueshme Komisioneve perkatese Parlamentare e per dijeni disa deputetëve, Kryetarit dhe N/nenkryetareve te Kuvendit te Shqiperise.

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,
Adresa: Rr "Vaso Pasha" Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.
P.O BOX 1549 - Tel 00355 4 2 259 795 - Fax 00355 4 2 241 914

Mesothelioma Attorney
Numri i vizitorëve nga 17 Prill 2009